Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tin tức & Sự kiện
Cập nhật ngày: 30/05/2019, 10:56 SA - Số lần xem: 251 : 0 Lời bình
Hội thảo kết thúc Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh

Ngày 29/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo “Kết thúc Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh” nhằm giới thiệu những nỗ lực và kết quả chính, bài học kinh nghiệm và giải pháp để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và huy động nguồn lực liên quan đến tăng trưởng xanh.

 

Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hoàng Mai phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh (GGSF) hỗ trợ nâng cao năng lực về tăng trưởng xanh cho cấp trung ương và địa phương. Dự án được phê duyệt giữa năm 2013 và triển khai đến tháng 6/2019 với tổng vốn góp từ Vương quốc Bỉ là 5 triệu Euro và từ Chính phủ Việt Nam là 0,5 triệu Euro nhằm hỗ trợ các cơ quan Chính phủ điều tiết và quản lý tài chính khí hậu, hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh và đầu tư thí điểm tại 6 tỉnh bao gồm: Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Mục tiêu của Quỹ nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, thúc đẩy các sáng kiến xanh nhằm giảm lượng phát thải CO2 cho một môi trường bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hoàng Mai cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân. Năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và cùng với các quốc gia trên thế giới phấn đấu hiện thực các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững.

Trong điều kiện có nhiều thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội, bối cảnh quốc tế không thuận lợi và tác động xấu của biến đổi khí hậu, để đạt được các mục tiêu phát triển, những năm qua, Chính phủ đã xác định ưu tiên cao trong ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế.

Với sự hỗ trợ tích cực của các đối tác phát triển, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia và biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong những nước tiên phong trong cụ thể hóa các mục tiêu giảm nhẹ gắn với tái cấu trúc nền kinh tế thông qua xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (ban hành năm 2012) và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (ban hành năm 2014).

Thông qua thực hiện tăng trưởng xanh, Việt Nam dự định thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đạt mức sử dụng các bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính, góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu, hình thành cơ cấu kinh tế có hiệu quả tổng hợp kinh tế, xã hội và môi trường cao, áp dụng ngày càng nhiều công nghệ xanh, hình thành lối sống xanh và tiêu dùng bền vững, góp phần cải thiện đời sống mọi mặt của Nhân dân.

Năm 2015, Việt Nam tham gia vào nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng như: Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững; Thỏa thuận Paris về khí hậu được thông qua tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 với cam kết thông qua Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định. Các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển đã có nhiều hoạt động trong việc thúc đẩy thực hiện các cam kết quan trọng này.

 

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thực hiện dự án GGSF, bà Krista Verstraelen, Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ nhấn mạnh, Hội thảo là sự kiện quan trọng, gắn kết quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Bỉ. Dự án được khởi xướng và thành lập với mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và kế hoạch hành động. Sau hơn 5 năm thực hiện, Dự án đã đạt được một số kết quả quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh cấp quốc gia và một số địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 05 kết quả chính của Dự án là: hỗ trợ thiết kế và xây dựng các sáng kiến xanh; Năng lực lãnh đạo về tăng trưởng xanh được nâng cao; Các dự án thí điểm tại địa phương được hỗ trợ mạnh mẽ; Thông qua cơ chế kêu gọi đề xuất các hoạt động tăng trưởng xanh khác được hỗ trợ trên toàn quốc; Các mô hình thực hiện thành công được phổ biến và nhân rộng.

Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những hỗ trợ của GGSF thông qua dự án thí điểm tại một số địa phương. Đồng thời, giới thiệu về những nỗ lực và kết quả chính của Dự án cũng như những bài học kinh nghiệm và các giải pháp để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, huy động hiệu quả sự hỗ trợ của quốc tế nhằm hỗ trợ tốt hơn việc triển khai tăng trưởng xanh ở các cấp, các ngành./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình