Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tuyển dụng
Cập nhật ngày: 01/09/2016, 10:09 SA - Số lần xem: 305 : 3 Lời bình :
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 3/ 2016

Gói thầu số 3 “Hỗ trợ ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp địa phương” - (Mã hạng mục ngân sách: A0301a2). 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 3 “Hỗ trợ ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp địa phương” - (Mã hạng mục ngân sách: A 03 01 a2).

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Tư vấn Ä Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 52.800 EUR (Bằng chữ: Năm mươi hai ngàn, tám trăm euro).

- Nội dung chính của gói thầu:

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn là hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại 3 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định dựa trên phương pháp đường chi phí cận biên giảm phát thải khí nhà kính (MACC), các biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo các yêu cầu kỹ thuật khác của Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh.

Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn sẽ triển khai công việc này trong khoảng thời gian là Quý 3 và Quý 4 năm 2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

2. Tên dự án: Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh

3. Nguồn vốn: Bỉ.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 08 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA “Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh” – Phòng 203, B4 khu Ngoại giao Đoàn, số 298 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (04) 3 726 5411

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn./.)

9. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Comments
By xe ba gác chở đồ Hà Nội @ 25 Tháng Sáu 2019 3:33 CH
Dịch vụ xe ba gác chở đồ Hà Nội chuyên nghiệp uy tín

By két sắt welko @ 25 Tháng Sáu 2019 3:34 CH
két sắt welko chính hãng giá rẻ

By két sắt hàn quốc @ 25 Tháng Sáu 2019 3:35 CH
két sắt hàn quốc liên doanh

viết lời bình