Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Văn bản pháp quy
 Ngày ban hànhSố/Ký hiệuTên Văn bản - Tài liệuKích thước 
113/09/2017Số 1784/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025 5,66 MB
Tải về
230/08/2017Số 2564/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025 1,9 MB
Tải về
304/08/2017Số 2773/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025 3,13 MB
Tải về
409/2014VietnamKế hoạch hành động của thành phố Lào Cai thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 5,47 MB
Tải về
515/12/2015No....QĐ-BKHĐTQuyết định Ban hành Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh và thành phố (có kèm theo toàn văn Hướng dẫn) Chưa biết
Tải về
616/11/2015Số 1698/ QĐ-BKĐTQuyết định về việc thành lập và quy chế làm việc của tổ công tác kỹ thuật đánh giá đề xuất dự án trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh Chưa biết
Tải về
720/03/2014Số 403/ QĐ-TTgPhê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 46,15 KB
Tải về
825/09/2012Số 1393/ QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 64,98 KB
Tải về
921/08/20152975/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 5,29 KB
Tải về
1016/11/20156970/KH-UBNDKế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 4,29 MB
Tải về
1128/01/2016359/QĐ-UBNDQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh thanh hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 50,21 KB
Tải về
1209/10/20156401/KH-UBNDKế hoạch hành động thành phố xanh Vĩnh Yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 18,35 KB
Tải về
1326/07/2016Số 2088/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 72,21 KB
Tải về
1426/07/2016(Ban hành kèm theo quyết định số 2088/ QĐ-UBND ngày 26/07/2016)Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 1,97 MB
Tải về
1522/08/2016Số 326/ QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 46,94 KB
Tải về
1612/08/2016Số 2335/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 3,49 MB
Tải về
1706/2016(Ban hành kèm Quyết định số 2335/QĐ-UBND)Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 2,57 MB
Tải về
1806/2016(Ban hành kèm Quyết định số 326/ QĐ-UBND)Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 2,49 MB
Tải về
1908/10/2015403/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 10,31 KB
Tải về
2021/10/20152132/QĐ-UBNDQuyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 26,1 KB
Tải về
2113/2/2015459/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 12,26 KB
Tải về
2216/01/201577 /QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 14,86 KB
Tải về
2330/11/20121498/ QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động chiến lược Tăng trưởng xanh tỉnh Lai Châu 53,57 KB
Tải về