Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tin tức & Sự kiện
Cập nhật ngày: 21/03/2018, 12:50 SA - Số lần xem: 148 : 0 Lời bình
Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải ngành nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Nhằm đạt mục tiêu tạo việc làm cải thiện thu nhập nâng cao đời sống cho lao động nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản, hướng tới phát triển bền vững. Ban Quản lý dự án Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải ngành nông nghiệp tại Hà Tĩnh”

Hà Tĩnh là một tỉnh thuần nông, hơn 70% dân số dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy mà mỗi năm sau mỗi vụ thu hoạch phế phẩm của ngành nông nghiệp thải ra rất nhiều, đặc biệt là rơm rạ, nông dân thường có thói quen đốt ngay tại ruộng gây ô nhiễm môi trường, cằn cỗi đất trồng và lãng phí nguồn tài nguyên. Nhằm tận dụng nguồn phế, phụ phẩm trong nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với sự trợ giúp của Sở khoa học - Công nghệ người dân đã sản xuất được 50.000 gói chế phẩm vi sinh và hơn 25.000 tấn phân hữu cơ. Đây vẫn đang là con số hết sức khiêm tốn vì hiện tại nhu cầu sản xuất rau sạch, an toàn đang là vấn đề nóng và đang được các cấp chính quyền và người dân hết sức quan tâm. Theo dự báo trong những năm tới con số này sẽ tăng từ 25-30% so với năm 2015.

Nghề trồng nấm ở Hà Tĩnh bắt đầu được hình thành từ năm 2002 khi đó mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu với số lượng hộ sản xuất còn ít, quy mô nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ còn khó khăn. Trải qua một thời gian tồn tại và phát triển nghề trồng nấm đã có mặt hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với số hộ tham gia ngày càng tăng, tuy nhiên phần lớn đang dừng lại ở việc mua các bịch phôi nấm được sản xuất từ Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, nông dân chưa chủ động sản xuất, kết nối để đưa sản phẩm nấm và phân hữu cơ vi sinh ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Xuất phát từ thực trạng đó dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải ngành nông nghiệp tại Hà Tĩnh” nhằm tận dụng phế, phụ phẩm ngành nông nghiệp tạo ra sản phẩm sạch có giá trị kinh tế cao, cải thiện thu nhập, tăng độ phì cho đất hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học, giảm thiểu ô nhiểm môi trường, đồng thời giúp nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước hình thành tư tưởng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, chuyên canh, tạo ra sản phẩm hàng hóa, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân vùng nông thôn, giảm thiểu chi phí mua các loại phân bón (sử dụng các loại phân ủ vi sinh từ các phế phụ phẩm trong nông nghiệp).

Dự án sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện xanh hóa nông nghiệp, thông qua tận dụng các phế phụ phẩm của ngành nông nghiệp để sản xuất nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh tăng thu nhập, giảm thiểu ô nhiễm góp phần hiện thực các mục tiêu của Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.

Tổ hợp tác trồng nấm ăn Thôn Bình Hải - Thôn Bình Hải, xã Hương Bình, huyện Hương Khê. Dự án GGSF sẽ hỗ trợ kinh phí xây mới thêm 100 m2 lán trại trên nền đất diện tích 150 m2 đất vườn đang trống để mở rộng quy mô sản xuất.

Công trình tại Tổ hợp tác sản xuất nấm Đức Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang. Dự án GGSF sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 100 m2 lán trại để trồng nấm trên mảnh đất vườn thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Thành Long.

Công trình Ban chỉ huy quân sự xã Sơn Kim 1 - Thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Dự án GGSF sẽ hỗ trợ các chi phí xây dựng mới 100m2 lán trại để sản xuất nấm trên khu đất trống tại thôn Hà Trai thuộc quản lý của Ban chỉ huy quân sự xã sơn Kim 1.

Công trình tại mô hình trồng nấm Nguyễn Khánh - Thôn Thanh Tân, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc. Dự án GGSF sẽ hỗ trợ kinh phí đầu vào và nâng cấp, cải tạo trên lán trại sẵn có của chủ mô hình là ông Nguyễn Khánh.

Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình