Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tin tức & Sự kiện
Cập nhật ngày: 20/03/2018, 4:08 CH - Số lần xem: 182 : 0 Lời bình
Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm sẽ đầu tư vào hệ thống kênh mương và hỗ trợ một phần hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng cải thiện hiệu quả canh tác, tăng trưởng theo hướng xanh bền vững góp phần thực hiện kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh của tỉnh Bình Thuận dưới sự hỗ trợ của dự án Quỹ GGSF.

Hiện nay vấn đề phát triển nông thôn đang là mối quan tâm hàng đầu ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Để tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và phù hợp Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, đáp ứng được yêu cầu trong đời sống của nhân dân, đòi hỏi nông thôn phải có một cơ sở hạ tầng đảm bảo, mà trước hết là thuỷ lợi - một lĩnh vực cơ bản có tính chất quyết định. Thuỷ lợi đáp ứng các yêu cầu về nước, một trong những điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển cuộc sống cũng như các loại hình sản xuất. Đồng thời thuỷ lợi góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh nhà, góp phần vào vấn đề xoá đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống cả về kinh tế và văn hoá - xã hội.

Hệ thống công trình thủy lợi còn tạo điều kiện phát triển đa dạng hóa cây trồng, chuyển dịch cơ cấu, nâng hiệu suất sử dụng đất, phân bố lại nguồn nước tự nhiên, cải tạo đất, cải tạo môi trường theo chiều hướng có lợi cho sản xuất và sinh hoạt, tạo điều kiện để định canh, định cư. Để khai thác tốt hệ thống các công trình hiện có, cần phải tăng cường các phương pháp, kỹ thuật tưới để nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua việc tưới tiết kiệm nước (tưới phun, tưới nhỏ giọt). Một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các loại cây trồng là việc lựa chọn và áp dụng phương pháp, kỹ thuật tưới thích hợp vì các kỹ thuật tưới tại mặt ruộng, đồng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp, phân bố nước trực tiếp đến cây trồng và quyết định lượng nước tổn thất mặt ruộng đồng nhiều hay ít.

Thỏa thuận tài trợ trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) – VIE 11 041 11/CSUB/002 ký ngày 01/7/2016 góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh của tỉnh Bình Thuận thông qua thực hiện các dự án thí điểm về Tăng trưởng xanh Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh.

Trong cơ cấu nông nghiệp của xã, trồng trọt là ngành sản xuất chính chiếm tỷ trọng khá lớn, diện tích đất trồng trọt: 5.760,61 ha, sản xuất nông nghiệp chú trọng thâm canh, tăng năng suất, năng cao giá trị sản phẩm, cơ cấu giống mùa vụ, kỹ thuật canh tác đã có bước chuyển mạnh, cơ cấu mùa vụ được điều chỉnh phù hợp thời tiết. Các nhóm cây trồng chính: cây lương thực, cây có củ có bột, cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày và cây ăn quả. Hình thành các khu vực trồng lúa chất lượng cao, bắp cao sản và Thanh Long là các loại cây trồng chủ lực. Diện tích sản xuất cây hàng năm chủ yếu là cây lúa và bắp lai với diện tích 866 ha được tưới bằng hệ thống sông chính là Sông Mao và hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Cà Giây, kênh mương cấp I, cấp II dài 39 km ngoài ra còn có các hệ thống kênh cấp III, cấp IV ở các khu vực sản xuất do nhân dân tự tạo. Bên cạnh đó được tiếp thêm nguồn nước thủy điện Đại Ninh đưa về cung cấp việc tưới tiêu từ năm 2008 đã tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, khó khăn hiện tại là chưa có kênh mương tiếp nước để phục vụ cho việc tưới tiêu ở khu suối Trinh, thôn An Trung với diện tích 40 ha chủ yếu trồng cây Thanh Long, cây dài ngày và cây trồng khác. Việc tưới tiêu chủ yếu nhờ nước trời vào những tháng mưa, một số hộ gia đình tự đào ao, giếng để phục vụ sản xuất nên giảm hiệu suất cây trồng và thiếu nước vào mùa khô diễn ra ngày càng khốc liệt. Do vậy, sự mong muốn của nhân dân vùng dự án là được đầu tư hệ thống kênh mương và hỗ trợ một phần hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng cải thiện hiệu quả canh tác, tăng trưởng theo hướng xanh bền vững góp phần thực hiện kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh của tỉnh Bình Thuận thông qua thực hiện các dự án thí điểm về tăng trưởng xanh.

Kênh tiếp nước sẽ được xây dựng trên địa bàn thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình trong thời gian dự kiến 05 tháng sau khi lựa chọn được nhà thầu. Chiều dài dự kiến của tuyến kênh đầu tư là 1.500 mét.

Ông Nguyễn Trọng Sơn - nông dân thôn An Trung, trao đổi về việc ông đang đầu tư các đường ống phụ và dựng trụ Thanh Long để sẳn sàng cho mô hình tưới tiết kiệm của dự án

Con kênh được dự án hỗ trợ đào sẽ lấy nước từ con kênh chính

Kênh sẽ giúp nông dân lấy nước tưới gần hơn cho các vườn thanh long

Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh sẽ góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh thông qua dự án thí điểm tăng trưởng xanh được hỗ trợ bởi dự án Quỹ GGSF. 

Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình