Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tin tức & Sự kiện
Cập nhật ngày: 20/03/2018, 4:04 CH - Số lần xem: 119 : 0 Lời bình
Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của cộng đồng, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh thông qua dự án thí điểm tăng trưởng xanh được hỗ trợ bởi dự án Quỹ GGSF. 

Hiện nay vấn đề phát triển nông thôn đang là mối quan tâm hàng đầu ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Để tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và phù hợp Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, đáp ứng được yêu cầu trong đời sống của nhân dân, đòi hỏi nông thôn phải có một cơ sở hạ tầng đảm bảo. Hệ thống chiếu sáng công cộng là một thành phần cấu thành không thể thiếu trong tổng thể hệ thống các công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, tăng cường trật tự an ninh đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường vào ban đêm.

Nằm trong vùng có điều kiện khí hậu, tự nhiên dồi dào tiềm năng về nguồn năng lượng tái tạo nhưng các xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính đều chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng đảm bảo yêu cầu, mới chỉ có một vài điểm được đầu tư nhỏ giọt, manh mún. Việc kéo đường điện từ lưới quốc gia trước mắt không khả thi về kỹ thuật và kinh tế.

Do đó việc đầu tư hệ thống chiếu sáng “xanh” tại những vị trí chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng truyền thống sử dụng lưới điện quốc gia sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của cộng đồng, giao thông thuận tiện, đảm bảo an toàn an ninh, trật tự trong cộng đồng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng năng lượng xanh và từng bước thay thế phương thức chiếu sáng bằng điện lưới truyền thống, giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch trong đời sống.

Thỏa thuận tài trợ trong khuôn khổ Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) – VIE 11 041 11/CSUB/002 ký ngày 01/7/2016 góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh của tỉnh Bình Thuận thông qua thực hiện các dự án thí điểm về Tăng trưởng xanh Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú.

Nơi điểm đầu đặt hệ thống đèn - nơi nguy hiểm giao lộ,có nhiều vụ tai nạn, va chạp xãy ra, đặc biệt ban đêm - xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc 

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận sẽ góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh thông qua dự án thí điểm tăng trưởng xanh được hỗ trợ bởi dự án Quỹ GGSF. 

Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình