Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tin tức & Sự kiện
Cập nhật ngày: 24/11/2017, 11:42 SA - Số lần xem: 112 : 3 Lời bình :
Hội thảo tập huấn về Tăng trưởng xanh cho tỉnh Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (Dự án GGSF), Dự án GGSF đã hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch Hành động Tăng trưởng xanh (KHHĐ TTX) dựa trên hướng dẫn xây dựng KHHĐ TTX chung cho các tỉnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của tỉnh về tăng trưởng xanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 2489/SKHĐT ngày 19/10/2017 đề nghị Dự án GGSF hỗ trợ Tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh.

Dựa trên nhu cầu đào tạo của địa phương và kế hoạch thực hiện năm 2017 của Dự án GGSF đã được phê duyệt, ngày 24&25/11/2017 Văn phòng BQLDA GGSF phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn về tăng trưởng xanh cho các học viên là lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ban ngành của Tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung của hội thảo tập huấn gồm: (i) Tổng quan về Tăng trưởng xanh bao gồm bối cảnh ra đời tiếp cận tăng trưởng xanh, lý thuyết và mô hình, một số chỉ tiêu chính; (ii) Tình hình xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam bao gồm sự thay đổi về thể chế và kiện toàn tổ chức thực hiện TTX; Thu hút nguồn năng lực cho tăng trưởng xanh; Các nội dung cụ thể đối với các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và năng lượng; Xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu; Những giải pháp trọng tâm thực hiện Tăng trưởng xanh trong thời gian tới và (iii) Cách thức triển khai tăng trưởng xanh bao gồm Lồng ghép TTX trong Kế hoạch phát triển, chương trình, dự án, Xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với Chiến lược và Kế hoạch hành động TTX, tăng cường năng lực thích ứng với Biến đổi khí hậu và Giám sát và đánh giá thực hiện.

Tính đến tháng 11/2017, Dự án GGSF đã hoàn thành việc tập huấn nâng cao nhận thức về Tăng trưởng xanh cho 5 Tỉnh bao gồm Phú Yên (16&17/10/2017), Khánh Hòa (25&26/10/2017), Bình Định (27&28/10/2017), Bình Thuận (14&15/11/2017) và Hà Tĩnh (24&25/11/2017). Dự kiến, lớp tập huấn về tăng trưởng xanh cho tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017.

Comments
By Sửa chữa camera Yoosee chuyên nghiệp @ 10 Tháng Mười 2019 3:07 CH
Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn và sửa chữa camera yoosee nhanh chóng với mức giá rẻ nhất.

By Sửa chữa camera giám sát @ 10 Tháng Mười 2019 3:08 CH
Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn và sửa chữa camera giám sát nhanh chóng với mức giá rẻ nhất.

By két bạc @ 10 Tháng Mười 2019 3:08 CH
Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng két sắt chất lượng cao

viết lời bình