Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tin tức & Sự kiện
Hội thảo kết thúc Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh

Ngày 29/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo “Kết thúc Dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh” nhằm giới thiệu những nỗ lực và kết quả chính, bài học kinh nghiệm và giải pháp để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách và huy động nguồn lực liên quan đến tăng trưởng xanh.

 

30/05/2019 - 10:56 SA
Hội thảo Tập huấn “Hướng dẫn phân loại chi tiêu công cho Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Tăng trưởng Xanh (TTX)”

Nhằm cung cấp thông tin và phương pháp giúp các Bộ, ngành, địa phương tăng cường lồng ghép ứng phó với BĐKH-TTX vào quá trình hoạch định chính sách và xem xét quyết định các chương trình, dự án đầu tư; Nâng cao mức độ sẵn sàng của Việt Nam (trung ương đến địa phương) trong việc tiếp cận, quản lý và điều phối các dòng tài chính quốc tế cho BĐKH-TTX, Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Hướng dẫn phân loại chi tiêu công cho BĐKH và TTX” tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam.

13/12/2018 - 10:07 SA
Kết luận phê duyệt Thoả thuận tài trợ đối với các dự án thí điểm về tăng trưởng xanh tại Bình Định, Khánh Hoà và Phú Yên

Ngày 30/03/2018, kết luận chính thức về thỏa thuận tài trợ đối với các dự án thí điểm của tỉnh Bình Định, Khánh Hoà và Phú Yên đã được phê duyệt trong khuôn khổ dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh.

06/04/2018 - 1:55 CH
Dự án Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông Nghèn theo hướng tăng trưởng xanh

Ban Quản lý dự án Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh dự án “ Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông Nghèn theo hướng tăng trưởng xanh” là hết sức cần thiết. Kết quả của các nghiên cứu khoa học này, nếu được thực hiện tốt, sẽ là thông tin đầu vào quan trọng và hữu ích cho việc định hướng xây dựng các chiến lược phát triển mang tính bền vững của tỉnh. 

21/03/2018 - 12:55 SA
Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải ngành nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Nhằm đạt mục tiêu tạo việc làm cải thiện thu nhập nâng cao đời sống cho lao động nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản, hướng tới phát triển bền vững. Ban Quản lý dự án Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGSF) hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải ngành nông nghiệp tại Hà Tĩnh”

21/03/2018 - 12:50 SA
Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm sẽ đầu tư vào hệ thống kênh mương và hỗ trợ một phần hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng cải thiện hiệu quả canh tác, tăng trưởng theo hướng xanh bền vững góp phần thực hiện kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp tỉnh của tỉnh Bình Thuận dưới sự hỗ trợ của dự án Quỹ GGSF.

20/03/2018 - 4:08 CH
Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của cộng đồng, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh thông qua dự án thí điểm tăng trưởng xanh được hỗ trợ bởi dự án Quỹ GGSF. 

20/03/2018 - 4:04 CH
Phát triển tưới nước nhỏ giọt phục vụ phát triển cây xanh đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Dự án Phát triển mô hình tưới nước nhỏ giọt phục vụ phát triển cây xanh đô thị thành phố Phan Rang- Tháp Chàm sẽ góp phần thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh thông qua dự án thí điểm tăng trưởng xanh hỗ trợ bởi dự án Quỹ GGSF.

14/03/2018 - 2:59 CH
Phát triển tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán tỉnh Ninh Thuận

Dự án thí điểm tăng trưởng xanh được hỗ trợ bởi dự án Quỹ GGSF sẽ giúp sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước khan hiếm ở vùng khô hạn phục vụ sản xuất, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng tại  vùng thí điểm của Ninh Thuận. 

14/03/2018 - 2:42 CH
Hội thảo tập huấn về Tăng trưởng xanh cho tỉnh Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (Dự án GGSF), Dự án GGSF đã hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch Hành động Tăng trưởng xanh (KHHĐ TTX) dựa trên hướng dẫn xây dựng KHHĐ TTX chung cho các tỉnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

24/11/2017 - 11:42 SA

Trang số: 1 của 3 Trang trước | Trang tiếp theo