Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Trụ sở chính & Văn phòng

Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (BTC)

Trụ sở chính của BTC

Rue Haute 147 Hoogstraat

1000 Brussels, Bỉ

T: +32 (0) 2 505 37 00

F: +32 (0) 2 502 98 62

E: info@btcctb.org

W: www.btcctb.org

 

Văn phòng BTC tại Việt Nam

Trưởng đại diện

Bà Krista Verstraelen

Tầng 9, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT +84 (4) 37 280 571

Fax +84 (4) 37 280 572

E: krista.verstraelen@enabel.be

 

Văn phòng Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh

Điều phối viên Dự án

Ông Phùng Văn Quân

Phòng 203, Nhà B4 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc

298 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: +84 (4) 37 265 411

Fax: +84 (4) 37 265 414

E: ggsfpmu@gmail.com

W: http://ggsf.mpi.gov.vn/