Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Kết quả chính của các dự án thí điểm
 Năm phát hànhTên ấn phẩmTóm tắt nội dungKích thước 

1

2018Tổng hợp thông tin của 10 dự án thí điểm do GGSF tài trợ(Bổ sung Phú Yên, Khánh Hoà và Bình Định)27,07 KBTải về

2

2017Danh sách các tỉnh và thành phố đã và đang xây dựng Kế hoạch Hành động Tăng trưởng xanh(Nội dung quyết định/ kế hoạch hành động của từng tỉnh đặt tại mục Văn bản pháp quy)32,00 KBTải về

3

2017Tổng hợp thông tin 06 dự án thí điểm do GGSF tài trợ(Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận)59,63 KBTải về