Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Báo cáo khác
 Năm phát hànhTên ấn phẩmTóm tắt nội dungKích thước 

1

2019Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q2/2019Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q2/2018359,33 KBTải về

2

2019Tổng hợp các Dự án thí điểm của GGSFTổng hợp các Dự án thí điểm của GGSF312,94 KBTải về

3

2018Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q4/2018Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q4/2018299,21 KBTải về

4

2018Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q2/2018Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q2/2018264,91 KBTải về

5

2017Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q4/2017Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q4/2017329,96 KBTải về

6

2017Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q2/2017Báo cáo tóm tắt các hoạt động đào tạo của GGSF - Q2/2017291,39 KBTải về

7

2016Kết quả hội nghị COP21 - Việt Nam tham dự COP21 và tóm lược thoả thuận Paris về khí hậuBộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức đã tổ chức hội thảo trình bày về kết quả hội nghị COP21 Hội nghị - các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.1,36 MBTải về

8

2016Thoả thuận Paris 2015_bản dịch tạm thờiLiên Hợp Quốc - Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu - Hội nghị Các Bên Lần thứ 21 Paris, 30/11-11/12/2015 1,09 MBTải về

9

2015INDC - Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (Bản đầy đủ)Thông qua INDC, Việt Nam tái khẳng định đóng góp của quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH, góp phần thực hiện mục tiêu của Công ước Khí hậu. Việt Nam tin rằng đóng góp này là công bằng, thể hiện nỗ lực cao nhất, khả thi, có thể đạt được và cam kết thực hiện.2,88 MBTải về

10

2015Ngân sách cho ứng phó với BĐKH ở Việt Nam Kết quả của báo cáo góp phần bước đầu cải thiện quá trình thực hiện các chính sách quan trọng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, từ đó đưa ra những khuyến nghị về lồng ghép các hoạt động này vào quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH.3,43 MBTải về

11

2015Ngân sách cho ứng phó với BĐKH ở Việt Nam (Bản rút gọn)Báo cáo này được công bố vào một thời điểm thuận lợi cho phép các khuyến nghị của nghiên cứu cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016–2020 khi Việt nam tăng cường những ứng phó của mình trước BĐKH.764,25 KBTải về

12

2015INDC - Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (Bản rút gọn)Thông qua INDC, Việt Nam tái khẳng định đóng góp của quốc gia nhằm ứng phó với BĐKH, góp phần thực hiện mục tiêu của Công ước Khí hậu. Việt Nam tin rằng đóng góp này là công bằng, thể hiện nỗ lực cao nhất, khả thi, có thể đạt được và cam kết thực hiện.1,09 MBTải về

13

2014Tăng trưởng xanh và Chính sách tài khóa về nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam – Các kiến nghị về lộ trình cải cách chính sáchBáo cáo dựa trên nghiên cứu của nhiều đối tác nghiên cứu trong nước và các chuyên gia quốc tế, cũng như thông qua đối thoại rộng khắp với các bên liên quan chính bao gồm các hộ, doanh nghiệp, các đối tác phát triển và các nhà hoạch định chính sách.1,63 MBTải về

14

2014Chuỗi cung ứng xanhKết quả dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch” do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường/Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dưới sự tài trợ của chương trình phát triển LHQ.6,18 MBTải về

15

2012Hướng tới tăng trưởng xanh từ phát triển công nghiệp xanh tại Việt NamBáo cáo này chia sẻ kết quả đánh giá toàn tiện các cơ hội và hạn chế đối với việc giải quyết một số những vấn đề cấp bách nhất về môi trường công nghiệp, phương pháp tiếp cận của Công nghiệp Xanh nhằm đạt tới Tăng trưởng Xanh tại Việt Nam.5,49 MBTải về

16

2012Biến đổi khí hậu tại Việt Nam - Nỗ lực và kỳ vọngTài liệu này do Viện Quản lý Chính sách Oxford (OPM) và Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) thực hiện, trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (CBCC).857,92 KBTải về

17

2012Các chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt NamBáo cáo được thành lập từ sự cấp thiết cần hành động ngay trước những nguyên nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu. Các khoản trợ giá nhiên liệu hoá thạch trực tiếp hay gián tiếp đều là nguyên nhân chính làm gia tăng nhanh chóng lượng phát thải khí nhà kính.2,75 MBTải về

18

2011Sản xuất năng lượng và đầu tư các bon thấpKết quả dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch” do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, dưới sự tài trợ của Chương trình Phát triển LHQ.857,92 KBTải về

19

 Báo cáo ngắn về các hoạt động đào tạo – GGSF, Q2/2017 291,39 KBTải về